estlandia:

Tartu Raekoja Plats või Raatuse Plats nagu seda tol ajal kutsuti (Eestikeelne sõna “Raatus” tuleneb saksakeelsest sõnast “Rathaus”, mis tähendab raekoda). Foto autor on Johannes Pääsuke.
Tartu Town Hall Square or Raatuse Square as it was called back then (Estonian word “Raatus” comes from German word “Rathaus”, which means town hall). Photo taken by Johannes Pääsuke.

estlandia:

Tartu Raekoja Plats või Raatuse Plats nagu seda tol ajal kutsuti (Eestikeelne sõna “Raatus” tuleneb saksakeelsest sõnast “Rathaus”, mis tähendab raekoda). Foto autor on Johannes Pääsuke.

Tartu Town Hall Square or Raatuse Square as it was called back then (Estonian word “Raatus” comes from German word “Rathaus”, which means town hall). Photo taken by Johannes Pääsuke.